11:23
15 augustus 2022

‘Thuiszitters uit beeld totdat thuissituatie escaleert’

Scholen ontmoedigen nog altijd de toegang van kinderen en jeugdigen met een beperking. De cultuuromslag die nodig is voor passend onderwijs heeft op veel scholen nog niet plaatsgevonden.

Dit staat in het onlangs verschenen rapport Signaal, Trend- en signaleringsrapportage 2017  van MEE, een vereniging van twintig door het land verspreide organisaties die mensen met een beperking ondersteunen op verschillende levensgebieden. In het rapport staan de belangrijkste knelpunten beschreven op het gebied van participatie.

Als één van de belangrijkste knelpunten noemt MEE de problemen rond thuiszitters. ‘Geen enkele instantie is voor hen verantwoordelijk en zij kunnen geen beroep doen op een voorziening’, zo staat in het rapport. ‘Zij verdwijnen daardoor uit beeld totdat de thuissituatie escaleert.’

Lees verder via Balans Digitaal

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.