01:31
03 oktober 2022

Themabijeenkomst Crisisbeheersing in het onderwijs 7 juni en 4 oktober

Themabijeenkomst Crisisbeheersing in het onderwijs 7 juni en 4 oktober

Crisisbeheersing in het onderwijs krijgt steeds meer aandacht. Er zijn talloze voorbeelden van incidenten binnen onderwijsinstellingen. Voorbeelden zijn schiet- en steekincidenten, pestgedrag, cybercrime, zelfdoding, integriteitskwesties en zedendelicten, radicalisering, ongevallen met gevaarlijke stoffen en dergelijke. Wanneer een calamiteit de school treft is het van belang dat de school een crisisteam activeert dat de crisis adequaat kan aanpakken. De (sleutel)functionarissen in het crisisteam dienen te beschikken over voldoende kennis en vaardigheden en moeten ook goed zicht hebben met welke externe veiligheidspartners zij in voorkomend geval samenwerken.

Kijk voor meer informatie en aanmelden via deze link

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.