01:42
28 juni 2022

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”

Het afnemen van de Nederlandse nationaliteit van mensen die verdacht worden van betrokkenheid bij een terroristische organisatie, is volgens prof. mr. Gerard-René de Groot een ‘buitengewoon slecht idee’. Het wetsvoorstel dat momenteel in de Eerste Kamer ter beoordeling ligt, is volgens de hoogleraar rechtsvergelijking en internationaal privaatrecht ‘volstrekt overbodig en alleen te begrijpen in het licht van politieke opportuniteitsgevoelens: zieltjes winnen.’ De internationaal expert op het gebied van nationaliteitsrecht maakt zich in zijn afscheidsrede op 14 oktober oprecht boos over deze en andere misstappen in het nationaliteitsrecht. “Je moet de beginselen van je eigen rechtstaat niet ondermijnen omdat je bang bent voor degenen die jouw rechtstaat bedreigen.” n de loop van deze maand besluit de Eerste Kamer over het wetsvoorstel dat de minister deze bevoegdheid zou moeten verlenen. Prof. De Groot heeft een aantal redenen waarom de Kamer er wijs aan zou doen het voorstel te verwerpen. “Het is namelijk niet duidelijk wat het doel ervan precies is. Bovendien zal zo’n besluit vaak op informatie van de geheime dienst worden gebaseerd, die geheim is en dus moeilijk te controleren. Er is daarnaast ook een discriminatiedimensie. Het kan alleen toegepast worden bij mensen met een dubbele nationaliteit, want een burger mag nooit stateloos worden door zo’n besluit. De mensen met een migratieverleden uit een ander land zijn dus de enigen die risico lopen. Concreet dump je het probleem dus over de schutting van bijvoorbeeld Marokko. Juist in de strijd tegen het Jihadisme moet je gezamenlijk maatregelen nemen. De nationaliteit ontnemen werkt averechts, omdat daardoor de mogelijkheid van Nederland om strafrechtelijke sancties te nemen wordt bemoeilijkt.” De hoogleraar vindt het onbegrijpelijk dat de beginselen van de Nederlandse rechtstaat (non-discriminatie en sterke procedurele garanties) worden opgeofferd om jihadistische neigingen te bestrijden. “Bovendien is dit wetsvoorstel volstrekt overbodig. We hebben al een wetsbepaling, dat je na een veroordeling voor bepaalde misdrijven, waaronder terroristische, je Nederlandse nationaliteit ontnomen kan worden door de minister. Maar dit nieuwe wetsvoorstel maakt dat al mogelijk voor er überhaupt een proces heeft plaatsgevonden. Dat vind ik buitengewoon griezelig.”

Lees verder via Maastricht University – “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.