05:42
19 juni 2021

Terrorisme in België. Polarisering en politiek geweld

Terrorisme in België. Polarisering en politiek geweld

‘We mogen ons gelukkig prijzen dat Paul Ponsaers ons bij de les houdt. Met zijn nieuwe studie naar het rechts- en links-extremistische alsook het “geïmporteerde” politieke geweld van de jaren tachtig voltooit hij een triptiek die de hele bandbreedte van het politieke geweld in de recente geschiedenis van ons land bestrijkt.’
– Prof. dr. Rik Coolsaet over Terrorisme in België

Sinds de Tweede Wereldoorlog is België geregeld het doelwit van terreur. Niet alleen door links- en rechts-extremistisch geweld dat ‘van binnenuit is gegroeid’, maar ook door gewelddaden die hun oorsprong vinden in buitenlandse conflicten. Dit boek brengt dit voor het eerst in kaart. Daarbij gaat ook ruime aandacht naar de context waarbinnen de terreur vorm kreeg.

Het eerste deel schetst het verhaal van de zogenaamde extreemlinkse Cellules Communistes Combattantes. Het tweede deel behandelt het Front de la Jeunesse en de Vlaamse Militanten Orde, twee extreemrechtse private milities. Het derde deel gaat over politiek geweld in België dat onder meer voortvloeide uit het Israëlisch-Palestijns conflict, de Marokkaanse machtsstrijd en de Turkse kwestie.

In een verhalende schrijfstijl en met een wetenschappelijke systematiek ontrafelt de auteur de dynamiek van polarisering en radicalisering die uitmondt in geweld.

Paul Ponsaers is socioloog en criminoloog. Hij is voormalig journalist en hoogleraar Criminologie (Universiteit Gent). Hij staat mede aan het roer van de Cahiers Politiestudies. Eerder publiceerde hij onder meer Jihadi’s in België (2017) en Loden Jaren – De Bende van Nijvel gekaderd (2018).

ISBN: 9789463712095

Lees verder via gompel-svacina.eu

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

drie − 2 =