09:48
21 juni 2024

Terrorisme en veiligheidsmaatregelen

“Terrorisme is het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensen gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappij ontwrichtende zaakschade, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden.

De aard van de terroristische dreiging in de wereld is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Terrorisme is in alle gevallen bedoeld als strategisch dwangmiddel, om een overheid of een samenleving in politieke of politiek-religieuze zin ergens toe te dwingen. De aard van dat dwangmiddel is in vergelijking met een aantal jaren terug sterk gewijzigd.” (NCTV)

Nederland blijft als open samenleving kwetsbaar voor alle mondiale ontwikkelingen die een relatie hebben met terrorisme. De gevolgen van globalisering, het toenemende aantal reisbewegingen en migratiestromen, het ontstaan van ‘failed states’, technologische ontwikkelingen en innovaties, de proliferatie van (de kennis over) massavernietigingswapens: al deze ontwikkelingen hebben directe gevolgen voor aard en omvang van de dreiging.

Lees verder via

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *