11:28
18 mei 2022

Terrorisme: 80% van de Europeanen wil dat de EU meer doet aan aanpak bedreiging

 Het merendeel van de Europeanen wil dat de EU meer doet om het terrorisme te bestrijden, volgens de laatste Eurobarometer-enquête. Dit is de hoogste steun voor een verhoogd Europees optreden onder alle onderzochte beleidsterreinen. Van de respondenten wil 68% ook dat de EU meer optreedt op het gebied van veiligheid en defensie. Nieuwe regels voor de bestrijding van de bedreiging van buitenlandse strijders en ‘lone wolves‘  werden in februari door het Parlement goedgekeurd. Naar het buitenland reizen voor rekrutering of training voor terroristische doeleinden is nu een misdaad in de EU. Verder moeten alle EU-landen nu systematisch alle personen die de buitengrenzen van de Unie oversteken in gegevensbanken natrekken. In juli heeft het Parlement het opzetten van een bijzondere commissie goedgekeurd die​​ belast is met de bestudering van maatregelen voor terrorismebestrijding in de EU en het onderzoeken van mogelijke tekortkomingen. Na  twaalf maanden komt een eindverslag. Om de financiering van terrorisme beter te bestrijden, werkt het Parlement aan een vernieuwing van de EU-richtlijn inzakehet witwassen van geld.  De nieuwe regels moeten het delen van informatie tussen nationale financiële inlichtingendiensten vergemakkelijken. De leden zullen ook in de komende maanden het nieuwe EU-systeem voor mensen die de EU in- of uitgaan, afronden. Volgens dat systeem moeten bijvoorbeeld stempels in paspoorten worden vervangen door een elektronisch systeem dat gegevens opslaat per persoon.

Lees verder via Europarlement Europa

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.