01:08
25 juni 2021

Telecommunicatie in aardbevingsgebied

Telecommunicatie in aardbevingsgebied

Kwetsbaarheden en risico’s in de gemeente Eemsmond

Wat hebben aardbevingen, rioleringen en telemetrie met elkaar te maken? Voor Boudewijn van Baal, adviseur bij de gemeente Eemsmond is dat duidelijk. De ondergrondse infrastructuur, en dan vooral rioleringen, wordt gemonitord door middel van telemetrie. En omdat de gemeente Eemsmond een van de gemeenten in het aardbevingsgebied is, vroeg hij zich af wat de consequenties van aardbevingen op telecommunicatie zijn. Kan het uitvallen? En zo ja, wat zijn de gevolgen en welke maatregelen moet de gemeente dan treffen?

Van Baal nam daarop contact op met Agentschap Telecom. Samen startten ze een onderzoek. ‘We hebben met een brede groep medewerkers gesproken. Denk aan managers, projectleiders, medewerkers van de afdelingen en een grote afvaardiging uit de ict-hoek. Uit deze gesprekken bleek al snel dat het om veel meer ging dan alleen maar telemetrie. Aardschokken kunnen gevolgen kunnen hebben over de volle breedte van telecommunicatie. Dat had ik me niet gerealiseerd! Pas als je er bewust over nadenkt, besef je dat aan veel zaken een telecomcomponent vast zit.’

‘Het onderzoek werd daarop breder getrokken naar de consequenties van aardbevingen op alle telecommunicatie binnen de gemeente Eemsmond. Samen met Agentschap Telecom brachten we in kaart wat de gemeente gebruikt aan telecommunicatie, waar de kwetsbaarheden zitten en wat de echte risico’s zijn.’

Lees verder via platformoverheid.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

vijf × 5 =