10:30
23 april 2021

Technologische en sociale innovatie moeten samengaan

Technologische en sociale innovatie moeten samengaan

Succesvol gebruik van technologie moet gepaard gaan met sociale innovatie, waarin de mens centraal staat. Daarnaast verdienen de snelle technologische ontwikkelingen in de publieke sector meer prioriteit op de politieke agenda. Nederland kan internationaal gaan achterlopen bij gebrek aan overheidsbeleid. Dat staat in de vijfde Staat van de Ambtelijke Dienst 2019 (STAD) met als titel Technische en sociale innovatie overheid.

Professionals en politici in het openbaar bestuur zien zich in toenemende mate voor dilemma’s en spanningen gesteld, waarbij complexe afwegingen tussen waarden, belangen en soms uiteenlopende stakeholders – van techbedrijven tot bezorgde burgers – aan de orde van de dag zijn. Volgens bijzonder hoogleraar Jaap Uijlenbroek (Albeda Leerstoel, Universiteit Leiden) komen technologische en sociale innovatie succesvol tot stand wanneer zij in onderlinge samenhang op individueel, organisatie-, regionaal/sectoraal en landelijk niveau worden opgepakt. De overheid heeft daarbij de opgave om technologie in haar geledingen op te nemen. Ook moet zij randvoorwaarden bieden om technologische en sociale innovatie elders mogelijk te maken.

Lees verder via platformoverheid.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *