01:11
28 juni 2022

Systeemwereld oplossingen voor leefwereld problemen

Systeemwereld oplossingen voor leefwereld problemen

Binnen het sociaal domein wordt naarstig gezocht naar andere manieren van denken, werken en organiseren. Vooralsnog kiezen veel gemeenten en organisaties die zich bezighouden met zorg, participatie en welzijn voor systeemwereld oplossingen. Deze zijn beheersbaar, meetbaar en controleerbaar. Is dat wenselijk? Of is er een werkelijke kanteling nodig?

De doelstellingen van de transitie: *Zorg dichter bij de burger, *regie bij de cliènt en *meer inzet van het eigen sociaal netwerk werden op dusdanige manier in het beleid en de uitvoering vertaald dat het in de praktijk juist zorgde voor het tegenovergestelde.

Zorg dichter bij de burger, vertaald in de ontwikkeling van de wijk-,dorp-, of gebiedsteams, werd door veel burgers juist als meer onbereikbaar ervaren. Regie bij de cliènt, vertaald in de focus op ‘keukentafelgesprekken’, gaven de burgers juist het gevoel van machteloosheid. En op meer inzet van het sociaal netwerk zit de omgeving van de client (en vaak de cliènt zelf) ook niet te wachten. Zo vertellen daklozen jongeren in Amsterdam elkaar, hulpverleners vooral te vertellen dat “je geen netwerk hebt omdat je anders geen hulp meer krijgt.”

Lees verder via Anke Siegers   Nederland Kantelt, DatisHelder – Systeemwereld oplossingen voor leefwereld problemen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.