07:14
19 juni 2021

Syrische statushouders lopen vast in ‘Nederlandse papiercultuur’

Syrische statushouders lopen vast in ‘Nederlandse papiercultuur’

Syrische statushouders zijn sterk gemotiveerd om deel te nemen aan de Nederlandse samenleving, maar lopen hierbij onder meer tegen de ‘papiercultuur’ van Nederland, gevoel van onderwaardering en een taalbarrière aan. Dit blijkt uit de studie ‘Nederland papierenland’ waarin de ervaringen van Syrische statushouders met participatiebeleid zijn onderzocht. Het rapport geeft aan op welke manier Syrische statushouders zelf vormgeven aan hun maatschappelijke participatie en welke knelpunten zij ervaren.

Nederland papierenland
In Nederland is de instroom in een opleiding of een baan vaak gebonden aan diploma’s. Statushouders hebben vanwege hun oorlogsverleden vaak geen papieren of krijgen hun diploma’s hier niet erkend. Hoogopgeleide Syriërs geven aan regelmatig geconfronteerd te worden met stereotype beelden van een achtergesteld en onderontwikkeld land. Er bestaan vrij snel aannames, zoals dat ze te laag gekwalificeerd en weinig kansrijk zijn op de arbeidsmarkt. Dat is niet altijd terecht en levert een gevoel van onderwaardering op. Het gevolg van het gebrek aan papieren, lagere inschatting van het niveau en de druk om snel aan het werk te gaan, zorgen ervoor dat Syriërs vaak aangewezen zijn op laaggekwalificeerd werk waar opleidingseisen minder belangrijk zijn. Talenten worden volgens Syrische statushouders niet benut en deze groep kan zelf vaak onvoldoende richting geven aan hun eigen maatschappelijke participatie.

Lees verder via scp.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2 × 5 =