04:10
22 april 2024

Symboolwet discrimineert allochtonen met dubbele nationaliteit

Bij wijze van terrorismebestrijding wil de overheid niet-veroordeelde jihadisten met twee paspoorten de Nederlandse nationaliteit afnemen.
Sinds eind 2015 is bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel aanhangig dat het mogelijk maakt de Nederlandse nationaliteit af te nemen wegens deelname aan een terroristische organisatie zonder voorafgaande veroordeling door een strafrechter. De overheid kan straks mensen die vanaf hun geboorte Nederlander zijn tot ongewenste vreemdeling verklaren. Ze verliezen daarmee alle rechten en plichten van het Nederlanderschap en mogen Nederland niet meer binnenkomen. Het wetsvoorstel heeft vooral personen op het oog die uitreizen naar Syrië of Irak en daar deelnemen aan de gewapende strijd van IS.

Boodschap
Of dit voorstel veel zal helpen bij de bestrijding van deze vorm van terrorisme is twijfelachtig. Als het de betrokken ex-Nederlanders lukt om weer in Nederland terug te komen, zullen zij na het uitzitten van hun straf meestal niet kunnen worden uitgezet omdat ze in het land van hun andere (dan weer enige) nationaliteit juist vanwege hun terroristische activiteit voor onmenselijke behandeling hebben te vrezen.

Lees verder via Volkskrant – Symboolwet discrimineert allochtonen met dubbele nationaliteit

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *