09:16
21 april 2024

Succesvolle samenwerking aanpak ondermijning Peelland

Succesvolle samenwerking aanpak ondermijning Peelland

In 2022 werden in Peelland kilo’s hard- en softdrugs in beslag genomen, 14 hennepkwekerijen ontmanteld, tientallen aanhoudingen verricht voor handel in (hard)drugs en 16 drugspanden gesloten. Dit is een greep uit de resultaten in ‘Bovenop de Onderwereld’, het jaaroverzicht aanpak ondermijning Peelland 2022. Hierin staat wat de gezamenlijke aanpak van ondermijning in de zes Peelgemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren in 2022 heeft opgeleverd.

Niet achteroverleunen

De partijen in Peelland werken ruim zeven jaar samen en blijven dit doen. Burgemeester Blanksma: “Samenwerking tussen partijen staat bij de aanpak voorop. Dat blijft nodig als we met elkaar de criminele doelgroep, met van nature een groot aanpassingsvermogen, vaker te slim af willen zijn. De blijvende samenwerking past ook bij de ambitie die we met elkaar hebben om meer inzicht te krijgen in de onderwereld om deze zo effectief mogelijk te bestrijden en meer aan de voorkant van deze hardnekkige problematiek te komen.”

Acties om ondermijning aan te pakken

In Peelland stond in 2022 de aanpak van ondermijnende samenwerkingsverbanden (familiestructuren) centraal. Het Peelland Interventie Team (PIT) controleerde op locaties waarvan sterk het vermoeden bestond dat er sprake was van misstanden of niet voldoen aan bestuurlijke wet- en/of regelgeving. Dat leverde vorig jaar bij 42 controleacties op 228 locaties in totaal 361 overtredingen op. Door het gezamenlijk optreden werden vele overtredingen beëindigd. Het PIT is een belangrijk instrument in de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Versterking van de maatschappelijke en bestuurlijke weerbaarheid

Naast tal van acties om ondermijning aan te pakken was er aandacht voor bewustwording, vergroten van de meldingsbereidheid en preventie. Zorg-, jeugd-, en veiligheidsdomein werken daarvoor nauw samen. Zo is onder andere in Asten en Someren ‘huis aan huis’ informatie verstrekt en werden in Helmond en Deurne de inwoners via social media geïnformeerd over ondermijning en opgeroepen te melden. Daarnaast werkten gemeenten zelf onder andere aan het verbeteren van informatiepositie en werden tientallen toezichthouders getraind in het herkennen van ondermijningssignalen.

Lees verder via ditishelmond.nl

Meer leren van Werner van Herle, hoofd veiligheid, Stad Mechelen e.a. over de omgang met bijzondere doelgroepen (arbeidsmigranten, woonwagenbewoners) en de aanpak van kwetsbare gebieden (waaronder aandachtswijken, vakantieparken, bedrijventerreinen, woonwagenlocaties en buitengebieden)? Kom naar de HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden 2023’ die start op 17 maart 2023 in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Leren van oa prof. dr. Masja van Meeteren over mensenhandel, maatschappelijke onrust & protest, ondermijning en huiselijk geweld?  Kom vanaf 9 maart en 30 maart 2023 naar de HCB Collegereeks ‘Veiligheid, recht en bestuur – Burgers, bedrijven en veiligheid’ in Den Haag georganiseerd door het Haags Congres Bureau. Verder met prof. dr. Bob Hoogenboom, dr. Hans Moors en prof. dr. Janine Janssen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *