05:40
18 augustus 2022

Succesvolle bijeenkomst ‘Ogen en Oren van de straat’

Zo’n 200 paar ogen en oren van de straat verzamelden zich vrijdag 7 april op Hogeschool Leiden om met elkaar het gesprek te voeren over de verbeterde aanpak van problematische jeugdgroepen en groepsgedrag.

Onder de bezielende leiding van dagvoorzitter Ieta Polman (IP Begeleiding) was er onder andere aandacht voor groepsdynamiek en groepsgedrag van jongeren en de koppeling van de online en offline leefwereld van jongeren. Er was ook ruimte om als professionals onderling bij te praten en met elkaar te debatteren.

Verbonden zijn…

Jan Dirk de Jong (Lector Aanpak jeugdcriminaliteit, Hogeschool Leiden) praatte de aanwezige straatcoaches, wijkagenten, (jeugd)Boa’s en jongerenwerkers bij over de noodzaak van verbondenheid in de aanpak. Daarmee doelde De Jong op het belang van samenwerken in goede samenhang en met duidelijke regie als succesfactoren. Maar hij spiegelde het begrip ook aan de wijze waarop wij in verbinding staan met jongeren uit een problematische doelgroep.

Volgens De Jong missen veel van deze jongeren een belangrijk gevoel van verbondenheid binnen ons systeem, in de betekenis dat zij niet beleven dat zij echt gezien worden, erbij horen en ertoe doen. Die jongeren krijgen dat noodzakelijke gevoel eerder op straat, al is het soms maar een beetje. De vraag is dan hoe we daar als professionals beter op kunnen inspelen? De Jong gaf de volgende tips:

  • Leer van de professionals die al wél verbondenheid tot stand brengen op basis van persoonlijk vakmanschap.
  • Leg naast wat werkt ook de nadruk op wie werkt: het leren opbouwen van een goede werkrelatie met jongeren.
  • Stimuleer deze ontwikkeling door onder stevige regie daadwerkelijk een samenwerking in goede samenhang te realiseren.
  • Overwin barrières en belemmerende belangen door deze samenwerking in openheid te organiseren (zonder oordelen of vingerwijzen).
  • Goed kijken waar we als professionals staan in het systeem: gaan we voor output of outcome?

Lees verder via Wegwijzer Jeugd en Veiligheid

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.