06:51
10 december 2022

Subsidieregeling ventilatie scholen (SUViS) verlengd

Subsidieregeling ventilatie scholen (SUViS) verlengd

Gemeenten kunnen vanaf 1 oktober 2021 nieuwe aanvragen indienen voor de Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUViS). De nieuwe termijn loopt tot en met 31 januari 2022. Er is opnieuw € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de ventilatie in schoolgebouwen.

De Tweede Kamer heeft in juli een motie aangenomen om dit jaar opnieuw geld beschikbaar te maken voor het verbeteren van de ventilatie in schoolgebouwen. De € 100 miljoen die nu aan de regeling wordt toegevoegd, gaat af van de € 260 miljoen die eerder was toegezegd en vanaf 2022 beschikbaar zou komen.

Voor aanvragen die al zijn ingediend, wordt budget gereserveerd. Daarnaast opent een nieuwe SUVIS-regeling voor nieuwe aanvragen. Deze nieuwe regeling komt grotendeels overeen met de vorige regeling.

Co-financiering
Via de SUViS-regeling financiert het rijk maximaal 30% van de totale kosten voor het verbeteren van de ventilatie. Voor de overige 70% is in principe de gebouweigenaar verantwoordelijk. Gemeenten en schoolbesturen kunnen in goed overleg bekijken hoe deze investering gedaan kan worden. Alleen gemeenten kunnen een aanvraag indienen.

Samen met de PO-Raad en de VO-raad heeft de VNG minister Slob eerder laten weten dat het voor zowel schoolbesturen als gemeenten lastig is, zo niet onmogelijk, om de benodigde 70% eigen financiering op te brengen.

Bredere opgave
Naast investeringen in het binnenklimaat van scholen, waaronder ventilatie, is het noodzakelijk om stappen te zetten voor kwaliteitsverbetering en verduurzaming van schoolgebouwen. Het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Onderwijshuisvesting onderschrijft deze noodzaak. De VNG pleit er daarom ook voor om vaart te maken met de aanbevelingen uit het IBO om de basis op orde te brengen en te investeren in de aanpak van de verouderde gebouwenvoorraad.

Lees verder via vng.nl

Leren hoe je een wendbare organisatie wordt? Kom 7 april naar de geheel nieuwe editie van het HCB Seminar ‘Checklist Kinderopvang’ deze keer over Wendbaarheid organiseren in de praktijk.

Of kom leren over leiderschap in tijden van verandering tijdens de HCB Masterclasses Leiderschap in Kinderopvang, Basisonderwijs en IKC 2022  die starten op 24 maart bij Rudolf Magnus in Utrecht. Georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.