07:22
07 december 2022

Sturen op gemengde wijken vereist coördinatie en subtilite

Sturen op gemengde wijken vereist coördinatie en subtilite

Sturing op de samenstelling van de wijkbevolking is de afgelopen jaren complexer geworden. Dat concludeert Platform31 in een voor de gemeente Rotterdam uitgevoerde verkenning ‘Bijsturen op de compositie van wijken’ naar instrumenten om de sociale compositie van wijken te beïnvloeden. Bij het streven naar menging gaat het niet alleen om de sociaaleconomische samenstelling, maar ook om het evenwichtig spreiden van kwetsbare zorgcategorieën over de wijken van de stad. Deze conclusie trekt Platform31 op basis van zestien gesprekken met vertegenwoordigers van woningcorporaties, zorginstellingen en gemeentelijke diensten.

Lees verder via Platform31

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.