11:04
12 juli 2024

Studentenprotesten tonen belang academische verkenning emoties

Studentenprotesten tonen belang academische verkenning emoties

Studenten zijn boos op universiteiten en hogescholen die zich niet onomwonden uitspreken tegen het Israëlisch geweld in Gaza en de Westoever. Lector Inclusive Education bij de Haagse Hogeschool Naomi van Stapele pleit voor een academische verkenning van standpunten, inclusief emoties.

Media en politiek hadden de laatste maanden veel aandacht voor de studentenprotesten tegen het geweld van Israël in de Gazastrook en op de Westoever. Ook de instellingen thuis lagen onder de loep.

Ik betoog dat dit mijdgedrag juist problemen en polarisatie in de hand werkt

Terwijl het geweld steeds verder escaleerde, heb ik met talloze docenten en studenten van verschillende Nederlandse universiteiten en hogescholen gesproken. Uit die gesprekken kwam naar voren dat de leiding van de diverse instellingen haar docenten voortdurend aanspoorden om het gesprek over het Israëlisch-Palestijns conflict zoveel mogelijk te vermijden. De hoogoplopende emoties die daaruit zouden voortvloeien, zouden de veiligheid van studenten en medewerkers in het gedrang brengen.

Ik betoog dat dit mijdgedrag juist problemen en polarisatie in de hand werkt. Verder stel ik dat je in het hoger onderwijs ook ingewikkelde gesprekken moet kunnen voeren, op voorwaarde dat er vooraf duidelijke afspraken worden gemaakt.

Lees verder via socialevraagstukken.nl

Meer leren over ondermijning, jeugd & veiligheid, zorg & veiligheid en bevoegdheden van de burgemeester op het gebied van OOV? Kom naar de HCB Seminars ‘Topsprekers in Veiligheid 2024’ op 18 september en 9 oktober met o.a. Janine Janssen, Bob Hoogenboom, André van der Laan en Jan van der Grinten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *