09:08
11 augustus 2022

Strijd tegen ondermijnende criminaliteit opgevoerd

De strijd tegen ondermijnende criminaliteit krijgt de komende jaren een forse impuls. Om de Toekomstagenda Ondermijning te kunnen uitvoeren, wordt met ingang van 2018 jaarlijks 10 miljoen euro extra vrijgemaakt.  Welke vormen van criminaliteit de hoogste prioriteit krijgen en hoe de inzet van mensen en middelen gaat verlopen, zal steeds meer worden besloten op basis van de regionale integrale ondermijningsbeelden, die de  RIEC’s (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum ) gaan opstellen. Deze beelden moeten goed inzicht bieden in de lokale en regionale ondermijningsproblematiek en mogelijke dreigingen die daaruit voortkomen, zoals de aanwezigheid van criminele groeperingen, zoals criminele motorbendes, verloederde recreatieparken of woonwagenlocaties, of plaatsen waar ondermijnende criminele activiteiten zich concentreren, zoals kwetsbare wijken, havens of industrieterreinen.

Lees verder via Binnenlandsbestuur

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.