01:22
05 december 2022

Strijd tegen discriminatie op arbeidsmarkt vereist meer dan quota alleen

Strijd tegen discriminatie op arbeidsmarkt vereist meer dan quota alleen

Kun je met quota discriminatie op de arbeidsmarkt tegengaan? Ja, zeggen de voorstanders, de gelijkheid van kansen komt er anders nooit. Nee, zeggen de tegenstanders, quotering doet meer kwaad dan goed. Movisie-onderzoeker Mellouki Cadat-Lampe vindt dat quota gepaard moeten gaan met culturele verandering.

Dat mensen met een migratieachtergrond minder kansen hebben op de arbeidsmarkt is geen nieuws. Onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau doet het College voor de Rechten van de Mens eind 2019 verzuchten dat bedrijven er nog steeds weinig aan doen ‘om mensen met een migratieachtergrond aan te trekken’. De overheid doet het overigens niet veel beter.

Lees verder via socialevraagstukken.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.