10:31
05 december 2022

Strengere handhaving voor bedrijven die risico’s van gevaarlijke stoffen niet in kaart brengen

Strengere handhaving voor bedrijven die risico’s van gevaarlijke stoffen niet in kaart brengen

De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat strenger optreden tegen bedrijven die de registratie en beoordeling van gevaarlijke stoffen niet op orde hebben. Dit wordt mogelijk doordat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandigheden in februari heeft aangepast.

Uit inspecties van de afgelopen jaren bleek dat veel bedrijven dit niet op orde hadden en pas met het gevaarlijke stoffendeel van de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) aan de slag gingen als de inspectie langs was geweest. Bedrijven kregen bij het ontbreken van het gevaarlijke stoffendeel in de RI&E eerst een waarschuwing en pas bij een herinspectie een boete. Bij deze aanpassing boeteoplegging krijgen deze bedrijven geen waarschuwing, maar direct een boete en is het bedrag van de boete verhoogd. De regels voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen zijn niet veranderd, maar de inspectie gaat strenger handhaven om zo de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen te voorkomen, en de sancties zijn verzwaard.

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen is schadelijk voor de gezondheid van werknemers en kan tot ernstige beroepsziekten leiden. Jaarlijks sterven er circa 3000 mensen aan beroepsziekten ten gevolge van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Nog veel meer mensen lopen onherstelbare gezondheidsschade op.

Lees verder via arboportaal.nl

Leren en reflecteren als burgemeester, wethouder, hoofd van politie, officier van justitie of hoofd OOV op veiligheidsthema’s als mensenhandel, cybercime, maatschappelijke onrust en ondermijning? Kom vanaf 9 februari 2023 naar de HCB Collegereeks ‘Veiligheid, recht en bestuur – Burgers, bedrijven en veiligheid’ in Den Haag georganiseerd door het Haags Congres Bureau. Met oa prof. dr. Bob Hoogenboom, prof. dr. Jon Schilder en prof. dr. Janine Janssen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.