02:11
28 juni 2022

Strategie Nationale Veiligheid – Crisis, rampen en bedreigingen

De overheid wil voorkomen dat de maatschappij ontwricht raakt door een ramp of crisis. Daarom onderzoekt zij onder andere met de Strategie Nationale Veiligheid welke dreigingen de nationale veiligheid in gevaar kunnen brengen en wat we daaraan kunnen doen.

Dit proces verloopt grofweg in 3 stappen:

  1. Het identificeren en analyseren van verschillende soorten rampen, crises en dreigingen: “Wat bedreigt ons en hoe erg is het?” De uitkomsten van deze analyse worden weergegeven in het Nationaal VeiligheidsProfiel (NVP).
  2. Het vaststellen van de benodigde en te ontwikkelen capaciteiten om rampen te voorkomen of de gevolgen te beperken: “Wat doen we al en wat kunnen en moeten we nog meer doen?” De uitkomsten van deze analyse worden weergegeven in het Nationaal CapaciteitenPlan (NCaP).
  3. Het effectueren van te ontwikkelen en versterken capaciteiten in beleid en maatregelen. De implementatie hiervan wordt gedaan door de verantwoordelijke vakdepartementen, het medebestuur en bedrijfsleven.

Deze werkwijze wordt uitgebreider beschreven in de leidraad: ‘Werken met scenario’s, risicobeoordeling en capaciteiten’. Deze wetenschappelijk verantwoorde methode en leidraad is opgesteld door een werkgroep van deskundigen van overheid, kennisinstituten en het bedrijfsleven.

Lees verder via NCTV – Strategie Nationale Veiligheid

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.