09:23
24 juli 2024

Straks wel ruimte voor dakloze arbeidsmigranten in opvang

Straks wel ruimte voor dakloze arbeidsmigranten in opvang

De VNG erkent dat het overheidsbeleid niet klopt.

Dakloze arbeidsmigranten worden door gemeenten meestal geweerd bij de opvang. Daar moet verandering in komen, blijkt uit conceptstukken die journalistiek onderzoeksplatform Pointer heeft ingezien. Hoe Nederland op dit moment dak- en thuislozen opvangt is in strijd met Europese richtlijnen.

Gemeenten hebben nu de regel dat een arbeidsmigrant aantoonbaar vijf jaar in Nederland moet hebben gewoond en gewerkt. Deze zomer wordt de door de overheid ontwikkelde ‘checklist gelijke behandeling EU burgers’ gepubliceerd. Pointer heeft het concept ingezien. Op deze manier wordt het duidelijker voor gemeenten wanneer ze dakloze arbeidsmigranten mogen toelaten tot de opvang. Zo hebben migranten volgens de checklist al recht op opvang wanneer ze minder dan een jaar rechtmatig in Nederland zijn verbleven. De checklist is opgesteld door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en drie ministeries: VWS, JenV en SZW.

Lees verder via binnenlandsbestuur.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *