12:02
22 maart 2023

Stikstofcrisis vergt extensivering van de Nederlandse landbouw

Stikstofcrisis vergt extensivering van de Nederlandse landbouw

Auteur: Marcel Bayer

Terwijl het kabinet de eerste noodmaatregelen neemt om de stilgelegde projecten in de bouw weer vlot te trekken, zal de landbouw het antwoord moeten geven op de vraag hoe de stikstofcrisis voor de lange termijn te bezweren. De grondgebonden landbouw beslaat 60 procent van ons grondgebied. De veehouderijsector heeft met 46 procent van de stikstofuitstoot verreweg het grootste aandeel in de stikstofcrisis. Deze is terug te voeren tot jarenlange overbemesting van de landbouwgronden. Hoe kunnen we de bodemkwaliteit van dit land herstellen, niet in het minst ten behoeve van de Natura 2000-gebieden? Hoogleraar cultuurtechniek Folkert Hellinga constateerde in 1981 al welke desastreuze gevolgen het landbouwbeleid voor de natuur had. Zijn vraag is weer actueel: Hoeveel land is er anno 2020 nodig en beschikbaar voor de grondgebonden landbouw en veeteelt?

Lees verder via romagazine.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *