12:09
26 juni 2022

Stevige samenwerking rond huisvesting arbeidsmigranten in regio Rivierenland

Stevige samenwerking rond huisvesting arbeidsmigranten in regio Rivierenland

Arbeidsmigranten verblijven vaak niet in de gemeente waar ze werken. Zo kunnen er binnen regio’s ‘lustgemeenten’ en ‘lastgemeenten’ ontstaan. Daarmee is het huisvesten van arbeidsmigranten een bovenlokaal vraagstuk. Om tot meer huisvesting van arbeidsmigranten te komen, wordt op verschillende plekken in het land geëxperimenteerd om regionale verbanden te verstevigen – tussen gemeenten, maar ook tussen gemeenten en marktpartijen. In regio Rivierenland is een stevige samenwerking in opbouw. Acht gemeenten hebben er de handen ineengeslagen om tot voldoende en goede huisvesting van arbeidsmigranten te komen. Platform31 ging in gesprek met Kees Stob van Public Result, kwartiermaker van Regio Rivierenland.

Urgentie huisvesting arbeidsmigranten
Voor sectoren als de bouw, logistiek, industrie, fruitteelt en tuinbouw heeft regio Rivierenland de arbeidsmigrant hard nodig, met de fruitteelt als duidelijke uitschieter. En de prognoses stellen dat het aantal migrantenhanden nog flink zal toenemen in de nabije toekomst. Ondertussen kampt de regio met een groot tekort aan voldoende, geschikte huisvesting voor arbeidsmigranten. De meeste arbeidsmigranten verblijven nu in de kerngemeente Tiel. Naar schatting is ongeveer 10 procent van de bevolking hier arbeidsmigrant. Bovendien is de verhouding van het aantal in deze gemeente wonende arbeidsmigranten (ca. 4000) zeer onevenwichtig ten opzichte van het aantal arbeidsmigranten dat in de gemeente werkt (ca. 400). Tiel ervaart veel problemen rond slechte woonomstandigheden, overbewoning, overlast en andere leefbaarheidsproblemen.

Lees verder via platform31.nl

Meer leren van oa Jeroen Kemna over de omgang met bijzondere doelgroepen (waaronder arbeidsmigranten en woonwagenbewoners) en de aanpak van kwetsbare gebieden? Kom naar de HCB Cursus die start op 10 juni in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.