07:25
23 januari 2022

Steun voor versterken samenwerking zorg en veiligheid

Steun voor versterken samenwerking zorg en veiligheid

In drie nader te selecteren regio’s gaat de VNG gemeenten en partners helpen bij het tot stand brengen van een duurzame integrale regionale samenwerking van zorg, welzijn, veiligheid en straf (‘regiovisie Zorg + Veiligheid’). Via het GGU-fonds is hiervoor geld ter beschikking gesteld.

Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen sloten een akkoord om samen een aantal grote maatschappelijke opgaven aan te pakken: het Interbestuurlijk Programma (IBP). Voor veel opgaven is een goede regionale samenwerking noodzakelijk om tot resultaten te komen. Dit geldt onder meer voor de vijf opgaven in het sociaal domein die zijn gebundeld onder de noemer ‘Zorg + Veiligheid’.

Lees verder via vng.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

drie − een =