02:20
07 juli 2020

‘Stelselwijziging alleen lost problemen niet op’

‘Stelselwijziging alleen lost problemen niet op’

Het kabinet wil een deel van de jeugdzorg regionaal of bovenregionaal gaan organiseren en eisen stellen aan de inkoop van jeugdhulp. Dit moet leiden tot lagere inkoopkosten en administratieve lasten en betere kwaliteit en continuïteit. ‘De plannen kunnen inderdaad een aantal problemen oplossen, maar er is ook een risico dat zonder meerjarenplan de beoogde vernieuwing niet van de grond komt’, zegt directievoorzitter Ans van de Maat van het Nederlands Jeugdinstituut.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijven minister van VWS Hugo de Jonge en minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker dat ze regionale samenwerking willen gaan afdwingen. Ze reageren op al langer bestaande zorgen over de continuïteit en kwaliteit van de specialistische jeugdhulp. Een rapport van de Inspecties voor Gezondheidszorg en Jeugd en voor Justitie en Veiligheid bevestigt die zorgen. Volgens de inspecties doet de overheid te weinig om kwetsbare kinderen te beschermen.

Lees verder via nji.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *