02:51
24 september 2023

Stel rapportage naar sociaal effect van arbeidsmigratie verplicht

Stel rapportage naar sociaal effect van arbeidsmigratie verplicht

Leo Lucassen zei hier dat wie vindt dat het in Nederland te druk of te divers wordt, aan de knop van de economie moet draaien, niet aan die van migratie. Drie Nijmeegse bevelen een sociaaleffectrapportage aan.

Een sociaaleffectrapportage is vergelijkbaar met een milieueffectrapportage (MER). De MER verplicht overheden op grond van Europees Recht onderzoek te doen naar de milieueffecten van nieuwe bedrijvigheid. Achterliggend idee is dat een milieubeleid vervuiling of hinder beter kan voorkomen dan dat het later de gevolgen ervan moet bestrijden. De MER-rapportage biedt geen volledige garantie, maar kan door controle vooraf, milieuschade door bedrijvigheid wel beperken

Schaderapport
Een sociaaleffectrapportage garandeert evenmin als de MER dat er voortaan geen ‘schade’ meer wordt aangericht, maar brengt wel de te verwachten sociale effecten van nieuwe of grotere bedrijvigheid en de daaraan mogelijk gepaarde toename van arbeidsmigratie in beeld. Daarbij moet je met name denken aan de gevolgen voor arbeidsmigranten in de zin van ondermaatse huisvesting, gebrekkige sociale voorzieningen, maar ook de sociale cohesie van de directe woonomgeving.

Lees verder via socialevraagstukken.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *