10:36
05 december 2022

Steeds meer meldingen van bedreiging politici

Steeds meer meldingen van bedreiging politici

De politie ziet een grote toename van het aantal meldingen van ernstige bedreiging aan het adres van Kamerleden en bewindspersonen. Het Team Bedreigde Politici (TBP) van de politie ontving in de eerste negen maanden van 2022 al ruim duizend meldingen van bedreiging en opruiing, ten opzichte van 588 in het gehele jaar 2021.

Als belangrijkste oorzaken van de stijging ziet de politie zowel een toename van de maatschappelijke onrust als een groeiende meldings- en aangiftebereidheid bij politici. ‘Sinds het coronajaar 2020 neemt het aantal bedreigingen sterk toe’, zegt Ruud Gründmann, teamleider TBP bij de politie. ‘Niet alleen online, maar ook fysiek. Ook de ernst en intensiteit van de incidenten zijn veranderd. Steeds vaker worden politici en bewindspersonen belaagd en uitgejouwd. Dat leidt niet altijd tot een aangifte, maar het is wel tekenend voor deze tijd.’

De politie ontving dit jaar 1.032 meldingen, al bijna een verdubbeling ten opzichte van de 588 meldingen in 2021. In 2020 ging het om in totaal 600 meldingen en in het pre-coronajaar 2019 om 393 meldingen. Het jaar 2018 was met 620 meldingen eveneens een uitschieter. Toen kwam de stijging vooral voort uit toegenomen meldingen van Geert Wilders, voor een groot deel dreigementen van buiten de EU.

Lees verder via politie.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.