11:56
21 mei 2022

Stappen in buurt- en dorpskracht Initiatieven in samenwerking op de voet gevolgd

Stappen in buurt- en dorpskracht Initiatieven in samenwerking op de voet gevolgd

De verhoudingen in onze samenleving veranderen. Gemeenten hebben te maken met omvangrijke decentralisaties die vragen om nieuwe wetten, heldere (financiële) afspraken en een andere manier van organiseren én denken. Voor bestuurders en beleidsmakers, voor professionals en vrijwilligers én voor inwoners voorop. Eigen kracht, actief burgerschap en zelfredzaamheid winnen terrein. Maatschappelijk initiatief en sociaal ondernemerschap krijgen alle ruimte en vertrouwen van het kabinet Rutte. Lang leve de ‘doe-democratie’(1)! Movisie gelooft in buurtkracht: vraagstukken oppakken vanuit de krachten die een gebied heeft. Die krachten kunnen uiteenlopend zijn, denk bijvoorbeeld aan sociale (vrijwilligers, actieve buurtbewoners, instellingen, corporatie), economische (MKB, bedrijven, zzp’ers), fysieke (identiteit, gebouwen, pleinen) en creatieve krachten (kunstenaars, scholen). En het vermogen tot samenwerken, verenigen en organiseren. De initiators zijn niet alleen bewoners, maar kunnen ook professionals, scholen of ondernemers zijn. Het genereren van die buurtkracht kan alleen wanneer burgers ook daadwerkelijk eigenaar zijn van hun idee, zienswijze of initiatief. Dit vraagt dan ook om professionals die deze initiatieven niet overnemen of tegenwerken, maar die een coachende en stimulerende houding hebben. Het proces stimuleert zelfredzaamheid en zorg voor elkaar door burgers te motiveren zich in te zetten voor die onderwerpen waar ze warm van worden of een direct belang bij hebben. De burger wordt niet langer gezien als consument, maar is facilitator, producent en beheerder.

Lees verder via Movisie – Stappen in buurt- en dorpskracht Initiatieven in samenwerking op de voet gevolgd

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.