06:27
27 juni 2022

Staat van het Onderwijs

Staat van het Onderwijs

De teneur in de Staat van het Onderwijs (Onderwijsverslag 2016/2017) is redelijk negatief. De prestaties van leerlingen in het funderend onderwijs zijn gelijk gebleven of nemen af. In vergelijking met andere landen is het segregatieniveau in het po hoog. Leerlingen in het vo hebben minder burgerschapskennis dan leerlingen in landen om ons heen. Maar een klein deel van de schoolleiders stuurt actief op kwaliteit(sverbetering). De inspectie vraagt zich daarbij af of de randvoorwaarden goed zijn. “Schoolleiders moeten vaak moeilijke keuzes maken als het gaat om kwaliteit of continuïteit van onderwijs”, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren.

Van Haren: “Dan gaat het om keuzes als een minder geschikte vervanger of géén vervanger, de verwarming voldoende opstoken of extra handen in de klas. Ook is er niet altijd voldoende autonomie op schoolniveau om integraal schoolleiderschap in te vullen. Invloed op financiële en personele sturing is onlosmakelijk met het realiseren van onderwijsvisie en -kwaliteit verbonden. Ook is een aantrekkelijke arbeidsmarkt van groot belang om hoog opgeleide en goede professionals aan te trekken en te binden.”

Lees verder via avs.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.