09:14
11 augustus 2022

Staat van de Unie: Schengen handhaven en versterken om de veiligheid te verhogen en de Europese vrijheden te beschermen

De Europese Commissie heeft vandaag maatregelen voorgesteld om het Schengengebied te handhaven en te versterken, zoals aangekondigd door voorzitter Juncker in zijn intentieverklaring op 13 september. De Commissie stelt voor de Schengengrenscode bij te werken en de regels voor de herinvoering van tijdelijke controles aan de binnengrenzen aan te passen aan de huidige behoefte om sneller te kunnen reageren op de aanhoudende en steeds veranderende gevaren voor de openbare orde en de binnenlandse veiligheid. Ook worden sterkere procedurele waarborgen ingevoerd om te verzekeren dat grenscontroles aan de binnengrenzen een uitzondering blijven, een laatste reddingsmiddel dat alleen wordt ingezet als het echt niet anders kan, op een evenredige manier en met zo weinig mogelijk gevolgen voor het vrije verkeer. In een mededeling somt de Commissie ook de maatregelen op die ze al heeft genomen om de veiligheidsproblemen aan de buitengrenzen en binnen het Schengengebied aan te pakken. Daarnaast publiceert ze een aanbeveling voor de lidstaten over de wijze waarop die de huidige regels inzake tijdelijke grenscontroles indien nodig beter kunnen toepassen.

Lees verder via Europa.EU

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.