12:41
24 mei 2022

Spanningen tussen bevolkingsgroepen: hoe voorkom je escalatie?

Spanningen tussen bevolkingsgroepen zijn van alle tijden. Maar in sommige wijken waar een grote diversiteit aan leefstijlen, opvattingen en culturen samenkomen, kruipen mensen terug in hun schild en durven ze elkaar niet aan te spreken op ongewenst gedrag. Deze onderhuidse onrust zet de verhoudingen onder druk. Vroeg onderhuidse spanningen signaleren en interveniëren is het antwoord. Onderzoeker Ron van Wonderen (Kennisplatform Integratie & Samenleving / Verwey-Jonker Instituut) doet al vijftien jaar onderzoek naar maatschappelijke spanningen. Samen met politicoloog Rob Witte van bureau EMMA bundelt hij bestaande kennis en inzichten in een nieuwe interactieve handreiking [KIS] voor eerstelijns professionals en gemeentelijke beleidsmakers. Naast praktische tips en methodieken zijn ter inspiratie ook voorbeelden van interventies toegevoegd die volgens Van Wonderen ‘ingrijpen op de risicofactoren in wijken die kunnen bijdragen aan spanningen’. In de handreiking wordt ook een gestructureerde aanpak van lokale, sociale calamiteiten gepresenteerd met daarin praktische handvatten voor het vroegtijdig signalering van maatschappelijke spanningen, het duiden en delen van signalen en het communiceren rond maatschappelijke onrust.

Lees verder via KIS – Omgaan met maatschappelijke spanningen en via de website

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.