09:01
27 juni 2022

Sociale (wijk)teams na de decentralisaties Movisie maakt stand van zaken op

Sociale (wijk)teams na de decentralisaties Movisie maakt stand van zaken op

Gemeenten zagen in 2014 de (wijk)teams als dé manier om te voldoen aan de extra taken die door de decentralisaties bij hen terechtkwamen. Hoe is het de gemeenten na de decentralisaties vergaan? Hoe staan zij er nu voor? Movisie heeft opnieuw een peiling uitgevoerd. Van de 234 gemeenten die aan deze laatste peiling deelnamen werkt nu 87% met sociale wijkteams. In 2014 voerde Movisie een eerste peiling uit onder gemeenten naar de stand van zaken rondom sociale (wijk)teams. Destijds concludeerden we dat het aantal gemeenten dat met sociale (wijk)teams werkt in korte tijd explosief was toegenomen. Najaar 2015 werd opnieuw een peiling uitgevoerd naar de stand van zaken rondom de sociale (wijk)teams. Hoe is het de gemeenten na de decentralisaties vergaan? Hoe staan ze er voor? Hebben sociale (wijk)teams zich verder ontwikkeld; in aantal, qua organisatie, inrichting, uitvoering en kwaliteitsbevordering? Uit de peiling lijkt de basis van de teams te staan. Ze zijn ingericht en verschillende professionals werken samen aan een integrale aanpak van problematiek en hulpvragen, dicht bij de burgers. Meer over de laatste peiling staat in dit rapport. Het rapport is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Nederlands Jeugd Instituut (NJi) en Vilans.

Lees verder via Movisie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.