08:48
17 juni 2024

Sociale veiligheid verbeteren met verlichting Onderzoek naar de relatie is tussen verlichting en sociale veiligheid.

Verlichting is vaak een onderdeel van een integrale aanpak van de gebouwde omgeving om sociale veiligheid te beïnvloeden. Vanuit de internationaal geaccepteerde CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) benadering wordt verlichting vooral gezien als technisch middel om meer mogelijkheden te schepen voor ‘natural surveillance’. Dat verlichting ook op zichzelf bij kan dragen aan het verbeteren van de sociale veiligheid is met wisselend resultaat aangetoond. Hoe werkt dat? Lees hieronder meer over de relatie tussen verlichting en sociale veiligheid.

Het begrip sociale veiligheid is een erg breed begrip en wordt dan ook vaak anders gedefinieerd. Bij sociale veiligheid gaat het in ieder geval altijd om bescherming tegen door mensen veroorzaakte bedreigingen en criminaliteit (López, Luten, Woldendorp, & van Zwam, 2008). Sociale veiligheid kan zowel in objectieve als in subjectieve zin bekeken worden. In objectieve zin gaat het om allerlei vormen van criminaliteit, overlast en verloedering. In subjectieve zin gaat het om de veiligheidsbeleving. De veiligheidsbeleving houd in hoe veilig mensen zich voelen, losstaand van de daadwerkelijke (on)veiligheid. Objectieve en subjectieve veiligheid kunnen aan elkaar gerelateerd zijn, maar dat hoeft niet. Dat betekend dat plekken waar weinig vormen van criminaliteit, overlast en verloedering voorkomen soms toch als onveilig ervaren worden. Andersom is het natuurlijk ook mogelijk.

Lees verder via Omgevingspsycholoog – Sociale veiligheid verbeteren met verlichting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *