12:27
08 december 2023

Sociale media veranderen het veiligheidsdomein

Sociale media veranderen het veiligheidsdomein

Met sociale media kunnen gebruikers online of mobiel informatie delen in een sociale omgeving, waardoor een conversatie kan ontstaan (Veilig omgaan met sociale media, 2011). De definitie benoemt aspecten die van belang zijn bij sociale media. Het gaat allereerst over het delen van informatie. Onder informatie verstaan we: teksten, video’s, foto’s of audiofragmenten. De informatie wordt vervolgens gedeeld door gebruikers oftewel: door iedereen die de informatie kan delen. Dit gebeurt in een sociale omgeving, het derde belangrijke aspect. De meest
bekende voorbeelden van sociale omgevingen zijn beschreven in het kader. Tot slot de term conversatie. De conversatie is de reden waarom sociale media bekend (zouden moeten) staan als sociaal. Na het delen van informatie in een sociale omgeving, dient er de mogelijkheid te zijn dat andere gebruikers hierop kunnen reageren. De mogelijkheid tot het op elkaar kunnen reageren is waar het bij sociale media over gaat.

Lees verder via IFV – Sociale media veranderen het veiligheidsdomein

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *