09:47
18 augustus 2022

Sociale en specifieke diensten: wel of geen onderhandse procedure mogelijk?

De nieuwe procedure voor sociale en specifieke diensten uit artikel 2.38 Aanbestedingswet houdt de gemoederen in het sociaal domein bezig. Zie hier. Wat mag nu wel? Wat mag niet (meer)? Waar inmiddels door Europese jurisprudentie wel duidelijk is dat er alternatieven zijn voor het aanbesteden van overheidsopdrachten in de vorm van “open house”, blijft onduidelijk wat nu de mogelijkheden en beperkingen zijn van het aanbesteden volgens 2.38 Aanbestedingswet. Als onderdeel van die discussie is nu opgeworpen dat onderhandse procedures nog mogelijk zouden zijn, zoals dat ook mogelijk was in het “oude” regime voor 2B diensten. Daarom in dit artikel een antwoord op de vraag: is het mogelijk de procedure voor sociale en specifieke diensten in te vullen met een enkelvoudig of een meervoudig onderhandse procedure? Naar mijn mening is dit niet mogelijk omdat de onderhandse procedures zich niet verhouden tot een procedure die een aankondiging vooraf verplicht. Daarnaast verhoudt het ontwerp van een onderhandse procedure zich niet tot de nieuwe juridische context van Richtlijn 2014/24/EU die kunstmatige beperking van de mededinging – dus zonder goede rechtvaardiging – verbiedt.

Lees verder via  LinkedIn/Tim H.G. Robbe 
Advocaat | Ondernemer | Toezichthouder

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.