04:26
17 mei 2022

‘Sociaal domein heeft integrale geschilbeslechting nodig’

Er moet een integrale geschilbeslechting komen in het sociaal domein. Daardoor komt er één punt waar burgers terecht kunnen met een klacht over of een bezwaar tegen een beschikking van de gemeente, maar ook over de werkwijze of de zorgverlening van een zorgaanbieder.  Dat schrijft regeringscommissaris Michiel Scheltema in een advies aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op dit moment kan een burger bij de gemeente in bezwaar gaan tegen een beschikking en bij de zorgaanbieder een klacht indienen over de geleverde zorg. Als de burger niet tevreden is over de manier waarop een zorgaanbieder zijn klacht heeft afgehandeld, kan hij daarover weer een klacht indienen bij de gemeente. Zorgaanbieders geven periodiek aan gemeenten door hoeveel klachten ze hebben ontvangen en wat daarmee is gedaan.
Lees verder via Zorgvisie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.