11:58
23 mei 2022

‘Sociaal beleid onvoldoende uitgewerkt in praktijk’

Belangrijke uitgangspunten van het lokale sociale beleid zijn nog onvoldoende uitgewerkt in de praktijk. Dat stellen de vijf inspecties verenigd in Toezicht Sociaal Domein in hun Jaarbeeld 2016.

Toezicht Sociaal Domein concludeert dat professionals in bijvoorbeeld wijkteams soms moeite hebben om onveiligheid vroeg te signaleren, signalen te duiden, de eigen kracht van cliënten goed in te schatten en snel de juiste zorg te organiseren.

Het is belangrijk dat alle professionals die betrokken zijn bij een gezin samen veiligheidsrisico’s signaleren en duiden. Veilig Thuis kan hen daarbij adviseren. Het toepassen van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld en het gebruik van de Verwijsindex zijn volgens de inspecties essentieel.

Extra aandacht vragen de inspecties voor jongeren die een residentiële instelling verlaten. Zij verdwijnen vaak uit beeld. Er zijn goede afspraken nodig over wie met de jongere aan de slag gaat.

Het jaarbeeld is gebaseerd op de inspectieonderzoeken die vorig jaar zijn uitgevoerd, onder meer naar aanleiding van calamiteiten. In Toezicht Sociaal Domein zijn de inspecties voor jeugdzorg, gezondheidszorg, veiligheid en justitie, onderwijs, en sociale zaken en werkgelegenheid verenigd.

Bron: Toezicht Sociaal Domein

Meer informatie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.