12:12
08 augustus 2022

Sneller zorgen delen over mogelijke kindermishandeling

In 2016 gingen 682.000 kinderen naar de kinderopvang of buitenschoolse opvang. Omdat de medewerkers daar dagelijks contact hebben met de kinderen en hun ouders, heeft de opvang een belangrijke plek verworven binnen het landschap van preventie en opvoeding. Het is bij uitstek een plek geworden waar vroegsignalering plaatsvindt.

In de opvang spelen pedagogisch medewerkers een belangrijke rol in de verzorging en opvoeding van kinderen. Maar omdat ze veel contact met de ouders hebben, vervullen ze ook een belangrijke taak in het vroegtijdig signaleren van opvoed- en opgroeiproblemen en mogelijke kindermishandeling.

Met name dat laatste is iets waar pedagogisch medewerkers regelmatig mee te maken krijgen, zo blijkt uit een kleinschalig onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut en de Universiteit Utrecht (Daamen, 2016). Van een groep van 188 ondervraagde pedagogische medewerkers geeft 55 procent aan één of meerdere keren een vermoeden te hebben gehad van kindermishandeling. Dat is ruim één op de twee, een behoorlijk hoog percentage.

Lees verder via het NJI 

Meer leren over kwalitatieve kinderopvang? Bezoek de HCB Checklist Kinderopvang, 14 juni

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.