12:37
22 maart 2023

SMV-Publicatieprijs 2021

SMV-Publicatieprijs 2021

De Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) kent haar Publicatieprijs 2021 toe aan Bauke Koekkoek, verbonden aan de Politieacademie en de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, voor zijn publicatie De kwestie van verwarde personen. Naar een andere benadering van onbegrepen gedrag.[1]

De Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) is een onafhankelijke organisatie, die gevraagd en ongevraagd adviseert over veiligheidsissues. Elke twee jaar reikt de SMV een publicatieprijs uit aan de auteur(s) van een publicatie over een onderwerp op het brede terrein van veiligheid en veiligheidszorg. De publicatie dient onder meer wetenschappelijk en/of maatschappelijk relevant te zijn, gedegen onderbouwd, origineel en toegankelijk voor professionals in de veiligheidszorg.

Een leescommissie heeft uit zo’n 150 publicaties een shortlist voorgelegd aan een jury. Deze jury, onder voorzitterschap van prof dr Ybo Buruma, heeft het boek van Bauke Koekkoek aan het SMV bestuur voorgedragen als winnaar van de Publicatieprijs Stichting Maatschappij en Veiligheid 2019-2020 (zie hier het jury-rapport).

Bauke Koekkoek schetst in deze studie de hopeloze en uitzichtloze manier waarop met verwarde personen in de huidige maatschappij wordt omgegaan. De verantwoordelijkheid voor de aanpak is diffuus; er zijn meerdere instanties betrokken en de verantwoordelijkheden zijn niet duidelijk. Koekkoek doet verschillende suggesties om de aanpak van het vraagstuk rond verwarde personen te verbeteren.

Lees verder via maatschappijenveiligheid.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *