06:19
27 juli 2021

Sms- en WhatsApp-berichten vallen onder de Wob

Sms- en WhatsApp-berichten vallen onder de Wob

Bij uitspraak van 28 november 2017 heeft de rechtbank Midden-Nederland bepaald dat sms- en WhatsApp-berichten ook onder de Wob kunnen vallen. Dergelijke berichten moeten volgens de rechtbank worden aangemerkt als ‘document’ in de zin van artikel 1 lid 1 onder a Wob (‘een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat’).

Deze conclusie sluit aan bij de jurisprudentie waarin is geoordeeld dat ook e-mailberichten onder de reikwijdte van de Wob vallen (zie bijvoorbeeld AbRvS 8 februari 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV3321). Volgens de rechtbank zijn sms- en WhatsApp-berichten met e-mailberichten vergelijkbaar. De rechtbank volgt dan ook niet de stelling van het bestuursorgaan dat sms- en WhatsApp-communicatie als vervanging van het vroegere telefoonverkeer moet worden gezien en daarom niet gezien kan worden als functioneel equivalent van een papieren stuk. Dat dergelijke communicatie naar zijn aard een vluchtiger karakter heeft dan een notitie of een e-mail maakt dit niet anders. Ook de stelling van het bestuursorgaan dat een sms- of WhatsApp-bericht, anders dan een e-mailbericht, in een Word-document geknipt en geplakt moeten worden om er een document van te maken (r.o. 17), leidt niet tot een andere conclusie. Die stelling lijkt overigens niet juist, aangezien sms- en WhatsApp-berichten betrekkelijk eenvoudig naar een e-mail, PDF-bestand of excelbestand geëxporteerd kunnen worden.

Lees verder via kvdl.nl

Meer leren over de Wob en de Woo van Jan van der Grinten en Anita van den Berg? Kom naar de Nieuwspoort Seminarreeks ‘Juridische Update 2018 voor Overheidsjuristen’ die start op 21 september.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

een × vijf =