09:36
05 december 2022

Slechte buurten en yuppenwijken: Paul van der Aa zat 40 jaar in het jongerenwerk in Utrecht

Slechte buurten en yuppenwijken: Paul van der Aa zat 40 jaar in het jongerenwerk in Utrecht

Het moet 1982 zijn geweest toen Paul van der Aa buurthuis Makosa binnenliep in de Betonbuurt. Er werd gekaart, gegokt, gedronken, gelachen en gehuild. Er kwamen jongeren, arbeiders en hele families. Het was een andere tijd in Utrecht. Alcohol- en drugsverslaafden waren nog een groter onderdeel van het straatbeeld, agenten gingen zonder versterking sommige wijken niet in, buurten die toen als goed te boek stonden zijn nu verslechterd, slechte buurten uit die tijd zijn nu yuppenwijken geworden. Het was de periode waarin Van der Aa begon als jongerenwerker. Betonbuurt heet ondertussen Geuzenwijk, maar er is veel meer veranderd.

Terwijl in januari 2021 vanwege de coronamaatregelen en verveling onrust uitbrak in verschillende steden in Nederland bleef het in Utrecht opvallend rustig. Waar mogelijk wel onrust zou kunnen ontstaan, waren al snel jongerenwerkers van Stichting Jongerenwerk Utrecht (JoU) om met de jeugd in de wijk in gesprek te gaan. Dat die aanpak succesvol was bereikte ook de landelijke media waarna Utrechtse jongerenwerkers bij Op1 mochten uitleggen wat ze hier zo goed doen. Jongerenwerker Nurettin Eren zei toen: “Het is belangrijk om met de jeugd in gesprek te gaan en jongeren niet als onderdeel van het probleem, maar als onderdeel van de oplossing te zien. Om ze belangrijk te maken.”

Lees verder via duic.nl

Meer leren over een persoonsgerichte aanpak? Kom naar de HCB Cursus ‘Integrale Persoonsgerichte Aanpak 2022’ die start op 3 november in Den Haag.

Leren en reflecteren als burgemeester, wethouder, hoofd van politie, officier van justitie of hoofd OOV op veiligheidsthema’s als mensenhandel, cybercime, maatschappelijke onrust en ondermijning? Kom vanaf 9 februari 2023 naar de HCB Collegereeks ‘Veiligheid, recht en bestuur – Burgers, bedrijven en veiligheid’ in Den Haag georganiseerd door het Haags Congres Bureau. Met oa prof. dr. Bob Hoogenboom, prof. dr. Jon Schilder en prof. dr. Janine Janssen.

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen (arbeidsmigranten, woonwagenbewoners) en de aanpak van kwetsbare gebieden (waaronder aandachtswijken, vakantieparken, bedrijventerreinen, woonwagenlocaties en buitengebieden)? Kom naar de HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden 2023’ die start op 17 maart 2023 in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.