10:39
05 december 2022

Slagkracht in de wijk

Slagkracht in de wijk

Praktijkboek voor de meerjarige gebiedsgerichte aanpak van kwetsbare wijken

Auteur Mirjam Fokkema (Platform31), Matthijs Uyterlinde (Verwey-Jonker Instituut), Annemiek van Tol (Platform31) en Anneke Brock (Verwey-Jonker Instituut)

Met de aankondiging van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid door minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, is de aandacht terug voor het leefklimaat in kwetsbare wijken. Hoewel het Rijk teruggrijpt op een lange beleidstraditie, vraagt de huidige tijd om nieuwe oplossingen en werkwijzen. Dit praktijkboek helpt gemeenten, maatschappelijke partners, ondernemers en bewoners op weg met het opzetten van een slagvaardige wijkaanpak.

Handvatten voor de praktijk
In dit praktijkboek zijn lessen en inzichten uit wetenschappelijke literatuur en praktijkonderzoek vertaald in concrete tips, checklists en praktijkvoorbeelden. Niet om voor te schrijven ‘hoe het moet’, maar om inspiratie en praktische ondersteuning te bieden bij het opzetten van een integrale wijkaanpak. De praktijkvoorbeelden zijn verzameld in gebieden waar sprake is van een dermate ernstige cumulatie van opgaven en problemen, dat een langlopende integrale wijkaanpak nodig is.

Lees verder en download de publicatie desgewenst via wijkwijzer.org

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen en de aanpak van kwetsbare gebieden? Kom naar de HCB Cursus die start op 4 november in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.