05:38
19 augustus 2022

Slachtoffer en de rechtspraak Handleiding voor de strafrechtspraktijk

Slachtoffer en de rechtspraak Handleiding voor de strafrechtspraktijk

In december 2013 verscheen de eerste druk van ‘Slachtoffer en de rechtspraak’. Het doel van dit boek was de stand van het recht ten aanzien van slachtoffers te beschrijven voor de strafrechter en de juridisch medewerker die hier in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben en hun daarbij, waar mogelijk,
praktische handvatten te bieden. Uit de reacties die de schrijvers de afgelopen jaren hebben ontvangen, bleek het boek in een behoefte te voorzien. De aanleiding voor het verschijnen van deze tweede druk is
tweeledig. De voornaamste reden is dat sinds december 2013 de wetgeving op belangrijke onderdelen is gewijzigd. Zo is het spreekrecht per 1 juli 2016 verruimd en is de wet met ingang van 1 april 2017 gewijzigd naar aanleiding van de EU-richtlijn minimumnormen slachtoffers. Daarnaast heeft de jurisprudentie ten aanzien van de slachtofferrechten zich verder ontwikkeld. De tweede reden is van meer praktische aard.

Lees verder via De Rechtspraak

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.