04:52
19 juli 2024

Expired: Signaleren van onveiligheid bij jeugdigen in het sociaal domein

Expired: Signaleren van onveiligheid bij jeugdigen in het sociaal domein

De inspecties van Samenwerkend Toezicht Jeugd/Toezicht Sociaal Domein onderzochten in zes gemeenten (in drie jeugdhulpregio’s) in hoeverre partijen in het sociaal domein onveiligheid bij jeugdigen signaleren en indien nodig de toeleiding naar passende hulp en ondersteuning realiseren. De inspecties constateerden dat gemeenten en de diverse partijen in het sociaal domein aandacht hebben voor het signaleren van onveiligheid bij jeugdigen en het handelen naar aanleiding van deze signalen. In de onderzochte gemeenten zijn diverse goede voorbeelden gevonden van het creëren van een samenhangend netwerk, het signaleren, handelen en toeleiden naar passende zorg. Het onderzoek geeft een breed en divers beeld van de situaties in de verschillende gemeenten.

Lees verder via

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *