02:27
15 april 2021

Sectorstudie ‘Geweld in de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen’ afgerond

Sectorstudie ‘Geweld in de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen’ afgerond

In opdracht van de Commissie Geweld in de Jeugdzorg hebben prof. dr. Richard Staring (projectleider) en dr. Abdessamad Bouabid van de sectie Criminologie van Erasmus School of Law onderzoek gedaan naar geweld dat vanaf 1990 heeft plaatsgevonden in de overheidsopvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s).

Veel incidenten tijdens onderzoeksperiode 1990 – 2018
Uit onderzoek blijkt dat de amv-opvang zich in de onderzoeksperiode vooral kenmerkt door veel incidenten van psychisch geweld tussen alleenstaande minderjarige vreemdelingen onderling en psychisch geweld en verwaarlozing vanuit de begeleiding naar de amv’s. Ook het getuige zijn van geweld – indirect slachtofferschap – komt veelvuldig naar voren en drukt voor een belangrijk deel een negatieve stempel op het verblijf van de jongeren in de opvang. Seksueel geweld komt slechts incidenteel naar voren; er wordt dan vooral gesproken over seksuele uitbuiting en signalen van prostitutie in en rondom de opvang.

De geregistreerde werkelijkheid van het geweld in de persoonsdossiers van de amv’s en instellingsarchieven zijn van dien aard dat de onderzoekers niet met stelligheid iets kunnen zeggen over de omvang van het geweld.

Lees verder via eur.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *