08:15
22 mei 2022

SCP: gemeenten moeten in sociaal domein scherpe keuzes gaan maken

SCP: gemeenten moeten in sociaal domein scherpe keuzes gaan maken

Nieuwe gemeentebesturen staan voor grote uitdagingen in het sociaal domein, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in een onlangs verschenen rapport. Zij moeten scherpe keuzes maken in wie ze helpen, welke ondersteuning zij mensen bieden en hoe ze dat gaan doen.

Gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder het toenemend aantal ouderen, de gevolgen van corona en de oorlog in Oekraïne, en de knelpunten in het sociaal domein ligt er de komende jaren een forse taak voor gemeenten. Bij de overheveling van taken naar gemeenten in 2015 werd verwacht dat zij die beter (en goedkoper) konden uitvoeren, mede door van mensen te vragen meer voor elkaar te zorgen. Mensen in kwetsbare posities zouden beter gesteund kunnen worden door lokale overheden, in samenwerking met de lokale samenleving, dan een (landelijke) overheid die meer op afstand staat, zo was de gedachte achter dit beleid. In de praktijk lopen gemeentebesturen echter tegen een aantal dilemma’s of spanningsvelden aan die om scherpe keuzes vragen.

Lees verder via socialevraagstukken.nl

Meer leren over Samen veranderen 2022 – Anders werken aan maatschappelijke transities? Kom 3 juni naar Leerhotel het Klooster leren met en van Prof. dr. Jaap Boonstra, hoogleraar Organisatiedynamiek bij ESADE Business & Law School in Barcelona, professor Organisatieverandering bij WU (Vienna University of Economics and Business) en verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB), Prof. dr. Jan-Kees Helderman, hoogleraar Sociaal beleid en bestuur aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit, Hester van Buren, voorzitter Raad van Bestuur bij Rochdale, Karen den Hertog, Hoofd afdeling Gezond Leven bij de Gemeente Amsterdam en MT-lid GGD Amsterdam-Amstelland, Shirine Moerkerken, Interventiekundige bij Strange | Strategy and Change en auteur van de boeken ‘Hoe ik verander’ en ‘Conflict eren’ en Elleke van Gelder, Ontwikkelaar en ontwerper Sociale Innovatie, Nationale Politie. Zie de website van het Haags Congres Bureau voor meer informatie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.