04:31
30 september 2022

Schroom niet om hulp in te schakelen bij huiselijk geweld

Heb oog voor huiselijk geweld en schroom niet om hulp in te schakelen, bepleiten Susan Snoei, Joke Zwerus en Gertrude van den Belt.Huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik. Het zijn ingrijpende thema’s die de afgelopen jaren nadrukkelijk onder de aandacht zijn gebracht. Veel acties zijn er ondernomen om deze heftige situaties zo veel als mogelijk te voorkomen, te doen stoppen en de pijnlijke gevolgen te behandelen.Geweld tussen familieleden en partners is vaak omgeven met felle emoties. Het is iets waarvoor we terugdeinzen. Daarnaast is het nog vaak omgeven met taboes. De gedachte eraan doet ons huiveren en maakt onzeker.Begin dit jaar brachten beleidsmakers, bestuurders, beroepskrachten en ervaringsdeskundigen het manifest ”Huiselijk geweld te lijf” uit. De aanleiding daartoe is schrijnend. Ondanks preventie en hupverlening, de meldcode en het tijdelijk huisverbod daalt het aantal slachtoffers van huiselijk geweld niet. Daarvoor zijn verschillende redenen te noemen. Eén daarvan is dat de professionals soms op een eilandje werken en niet buiten de kaders van hun verantwoordelijkheden durven te treden. Ook de toenemende individualisering van de samenleving wordt als oorzaak gezien.De manifesthouders roepen ertoe op de ”kring van veiligheid” te sluiten. Die kring van veiligheid verwijst naar de spreekwoordelijke kring die om elk kwetsbaar gezin, individu of kind zou moeten staan en die zich bij dreigend gevaar zou moeten sluiten. De auteurs sporen aan tot acties, specifiek voor professionals. De aanbeveling voor ons allen is om samen een samenleving te vormen die zich inzet tegen geweld.

Lees verder via Reformatorisch Dagblad – Schroom niet om hulp in te schakelen bij huiselijk geweld

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.