07:57
24 mei 2022

Schoolveiligheid op de basisschool

De certificering Veilige School zijn een onderdeel van het Haagse Schoolveiligheidsproject. De certificeringstrajecten worden al meerdere jaren uitgevoerd op de VO-scholen in Den Haag. In dit traject wordt op scholen een audit uitgevoerd waarbij wordt gekeken naar de beleving en de organisatie van schoolveiligheid. In 2015 is begonnen met een pilot op een aantal PO-scholen. De redactie sprak met Bart Lavrijsen, medewerker schoolveiligheid bij Halt.

 

15 scholen deden mee aan de pilot

Door goede ervaringen van VO scholen die certificeringstrajecten hebben doorlopen, is er op wens van de gemeente gekeken naar uitbreidingsmogelijkheden voor scholen voor het primair onderwijs. In het najaar van 2015 begon de pilot met veiligheidsanalyses op circa 15 verschillende scholen in Den Haag. De pilots zijn goed verlopen en positief ontvangen door scholen en de ouders. Na een dag meekijken en inzage in allerlei documenten, droegen Bart en zijn collega’s van Halt verbeterpunten aan zodat de scholen de aanbevelingen vervolgens verwerkten in een SMART plan van aanpak. Deze verbeterpunten zijn onderling zeer divers zoals bijvoorbeeld de communicatie van schoolleiding naar personeel, scholen met niet duidelijke regels voor leerlingen en ouders of het meekrijgen van personeel in het actualiseren van veiligheidsprotocollen. Binnen de veiligheidsanalyses is er ook aandacht voor nieuwe ontwikkelingen zoals op het gebied van social media. Bart over de veiligheidsanalyse:

“Het traject begint met een nulmeting. Hierbij vinden interviews plaats met de schoolleiding, docenten en leerlingen. Verder worden verschillende veiligheidsprotocollen ingezien en houden de auditoren een fysieke schouw door een rondje door de school te lopen.”
Op basis van de nulmeting wordt een verslag geschreven met daarin aanbevelingen voor verbetering. De school verwerkt een aantal van deze aanbevelingen in een SMART-geformuleerd plan van aanpak dat tijdens een auditgesprek wordt nabesproken. “Het doel is tweezijdig: enerzijds worden scholen bewuster van hun taak op het gebied van schoolveiligheid en anderzijds krijgt de school de mogelijkheid om zichzelf op dat gebied te verbeteren. Vreemde ogen kunnen immers de eigen blinde vlekken blootleggen. We zeggen overigens niet dat een school veilig of onveilig is. Er wordt gekeken of een school zich voldoende inspant om de veiligheid en leefbaarheid in en om de school zo veel mogelijk te bevorderen”, benadrukt Lavrijsen.

In 3 maanden een certificering Veilige School

Afhankelijk van de praktische mogelijkheden is het hele traject in 3 tot 4 maanden af te ronden. De investering van de school is nodig, maar binnen een paar weken ligt er een heel bruikbaar plan op tafel waarmee de school aan de slag kan. Scholen krijgen vervolgens drie maanden de tijd om van start te gaan. De ervaringen van de deelnemende scholen en van Halt zijn heel positief. Het is afhankelijk van de gemeente in hoeverre er een vervolg wordt gegeven aan de pilot van de veiligheidsanalyse op bassischolen. Als basisscholen interesse hebben, dan kunnen ze dat aangeven bij het bestuur. Zij houden contact met de gemeente en met Halt. Bij praktische vragen op het gebied van schoolveiligheid kunnen scholen altijd contact opnemen met Halt.

Meer informatie:
Halt team Den Haag is te bereiken op telefoonnummer 088-115 35 00 of kijk op de website.

Bron: heanieuwsbrief

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.