09:59
11 augustus 2022

‘Schaduwsamenleving’ kan radicalisering bevorderen

‘In Nederland zien we dat er steeds meer tegenstellingen lijken te ontstaan. Bijvoorbeeld tussen groepen, arm en rijk en individuen. Deze polarisatie heeft een ontwrichtend effect op de samenleving. Doen we hier niks aan dan voorzie ik een gevaar voor onze samenleving’, dat zegt Ernst Radius, senior adviseur bij Sociaal Werk Nederland. ‘Sociaal werkers, en dan met name jongerenwerkers, zien steeds vaker en vaak ook vroegtijdig dat jongeren vervreemden van de samenleving. Ze voelen zich niet meer thuis, individualiseren en radicaliseren.’ Ernst Radius was één van de mensen waarmee Naima Azough sprak. In opdracht van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderzocht zij hoe extremisme, radicalisering en polarisatie onder jongeren ontstaan, hoe wordt gewerkt om dit tegen te gaan en wat er beter kan. Vandaag presenteerde ze haar eindrapport ‘Weerbare jongeren, weerbare professionals’.
Lees verder via Zorg&Welzijn

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.