03:36
22 september 2023

Scan leefbare wijken, ook iets voor uw wijk / gemeente?

Bewoners hebben zelf vaak heel goede en creatieve oplossingen om de leefbaarheid van hun wijk te verbeteren. In samenwerking met de gemeente kunnen die vervolgens snel uitgevoerd worden.

Scan Leefbare Wijken is een instrument dat de provincie Overijssel beschikbaar stelt met als doel een bijdrage te leveren aan een gezonde en veilige woon- en werkomgeving. Vanuit een wijkgerichte, duurzame insteek, geeft de scan inzicht in het welbevinden van de inwoners en gebruikers van de wijk. Deze scan wordt ingezet op die plekken waar bewoners en gebruikers (milieu)hinder ondervinden van bedrijfsactiviteiten, autoverkeer, spoor, etc.

Samen met de inwoners en gebruikers is, in interactieve sessies, de leefkwaliteit van de wijk onder de loep genomen en zijn oplossingen bedacht. De oplossingen zijn doorvertaald naar haalbare en betaalbare maatregelen waar gemeente, burgers en bedrijven een bijdrage aan leveren. Deze maatregelen hebben tot doel de beleefde (milieu)hinder positief te beïnvloeden. En dit heeft mooie dingen opgeleverd!

De scan is al uitgevoerd in Enschede, Hengelo en Deventer, en recent in Haaksbergen. In Haaksbergen is samen met de bewoners van de wijken ’t Wolferink, Centrum ZW en Zienesch de beleving van de milieukwaliteit en leefbaarheid van de wijken in kaart gebracht.  Daarbij kwamen met name bruikbare suggesties naar voren om de overlast van het (vracht)verkeer in de wijk en nabijgelegen bedrijventerrein terug te dringen.

Lees verder via Stimuland – Scan leefbare wijken, ook iets voor uw wijk / gemeente?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *